Mobil Scene til utleige over heile Sunnfjord. Ta kontakt for leige. 

Telefon 90883955 eller mail erling.paul@intersalg.no